Home

Finalista en categoria Artesania Artística

Arturo Mora. Continuador d’una saga de ceramistes que arriba al principi del segle XIX, Arturo Mora és l’únic exponent actual de ceràmica daurada de Manises, una tècnica que empra per fer reproduccions de peces històriques amb origen en els obradors dels segles XIV al XVIII. Un taller que manté la producció de peces pròpies en el torn de canterer, pintades a mà alçada i cuïtes en tercera cocció en reducció, tal com es feia la ceràmica daurada hispanomusulmana.

ArturoMora-brionia 002

Als guardons va presentar la Colección Ataurique composta de tres peces (bol, florera i pitxer) en la qual desenrotlla la tècnica del reflex metàl·lic. Les dos primeres decorades en blau cobalt pàl·lid i base d’estany amb reflexos metàl·lics platejats de color de coure, mentre que la decoració del pitxer està realitzada amb esmalt color blau cobalt i reflex platejat amb irisacions de colors morats.