Home

El Cabildo Insular de Tenerife és l’òrgan de govern de la illa de Tenerife (Canàries), constituït el 16 de març de 1913 a Santa Cruz de Tenerife. Igual que els altres ‘cabildos’ de Canàries posseeix una sèrie de competències pròpies recollides en l’Estatut d’Autonomia de Canàries així com una sèrie de competències delegades dels altres òrgans d’administració territorial.

N12-PNA15-CabildoTNF-2

Aquesta institució ha estat nominada pel Pla Insular d’Artesania consensuat pels artesans, les administracions públiques implicades i altres agents d’interès. L’objectiu: fomentar l’artesania a la Illa de Tenerife promovent la seua competitivitat, impulsant les relacions de cooperació i l’associacionisme, recolzant l’activitat artesana des de criteris de sostenibilitat, i incrementant la informació i recerca del sector.

 

Advertisements