Home

L’Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremi és una entitat sense ànim de lucre, integrada per empresaris industrials i artesans del sector de la ceràmica que voluntàriament desitgen incorporar-s’hi. És continuadora del que, amb diferents denominacions, era el Gremi de Mestres Alfarers de València, que ja existia en el segle XVII. Naix de la unió entre l’AVEC, de la qual manté l’anterior estructura i esquema organitzatiu, i el Gremi de Mestres Artesans Ceramistes. Està considerada en la Comunitat Valenciana com a representant empresarial del sector de la ceràmica decorativa, artística i tradicional.

N11-REP-AVEC-2

AVEC va substituir el 20 de Abril de 1977, per canvi de nom i estatuts, a l’Unió Sindical d’Empresaris de la Ceràmica i el Vidre, que al seu torn havia substituït l’Agrupació de Fabricants, que va ser constituïda a la primeria dels anys seixanta. A final del segle passat ambdós organitzacions multipliquen esforços per oferir un projecte comú i el 15 de novembre del 2000 les seues assemblees en ratifiquen la unió, que pren forma en l’actual Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-Gremi.

Advertisements