Home

Estampadores i artistes del paper, ADuo és un equip format en 2003 per María Saurí – emprenedora i auxiliar administratiu- i Luisa Beltrán – Llicenciada en Belles arts per la Universitat Sant Carlos de València-. Prenent com a element primigeni la il•lustració, la traslladen a tot tipus de suports, llibretes, imants, mini-quadres, felicitacions, llibres de signatures i tot tipus de productes la base dels quals sempre és el paper i el cartó. Estes artesanes amb base a Foios (València) des de 2003, elaboren tots els seus productes a mà, amb un meticulós procés productiu amb la finalitat de que el producte acabat reflecteixi “la imperfecció” d’objecte únic.

n15-pacv16-aduo-1

Estampadoras y artistas del papel, ADuo es un equipo formado en 2003 por María Saurí – emprendedora y auxiliar administrativo – y Luisa Beltrán – Licenciada en Bellas Artes por la Universidad San Carlos de Valencia-. Tomando como elemento primigenio la ilustración, la trasladan a todo tipo de soportes, libretas, imanes, mini-cuadros, felicitaciones, libros de firmas y todo tipo de productos cuya base siempre es el papel y el cartón. Estas artesanas con base en Foios (Valencia) desde 2003, elaboran todos sus productos a mano, con un meticuloso proceso productivo con el fin de que el producto acabado refleje “la imperfección” de objeto único.