Home

Artesana valenciana autodidacta especialitzada en gravat i llicenciada en Belles Arts per la facultat de Sant Carles de València. Treballa des de 2010 amb marca pròpia: La Arponera. Afincada a Requena (València), població on té el taller i la botiga, s’ha especialitzat en la realizació de peces artesanals de plata i gravats en distintes tècniques estampats en paper. Recentment ha presentat una antologia del seu treball a la sala Una Mirada Singular del Centre d’Artesania de la CV.

n15-pacv16-laarponera-1

Artesana valenciana autodidacta especializada en grabado y licenciada en Bellas Artes por la facultad de BB. AA. de San Carlos de Valencia. Trabaja desde 2010 bajo marca propia: La Arponera. Afincada en Requena (Valencia), población en la que tiene su taller y tienda, se ha especializado en la realización de piezas artesanales de plata y grabados en distintas técnicas estampados en papel. Recientemente ha presentado una antología de su trabajo en la sala Una Mirada Singular del Centro de Artesanía de la CV.

Advertisements