Home

Cooperativa Valenciana de treball impulsada per dues dones –Eva Gomis i Carmina Mascarell-que després de perdre el seu treball van decidir reorientar la seva carrera professional passant de la restauració i la producció de mobles fets a mà a desenvolupar un negoci orientat a la comercialització de productes ecològics i orgànics –Herbasana- i que, gràcies als coneixements tècnics dels seus integrants, preveu el llançament d’una gamma de formulacions pròpies de vernissos i pintures 100% naturals. Un projecte que es va concebre amb espais de venda al públic i la implantació paral•lela d’un servei de comerç electrònic que ha consolidat el projecte.

N13-PACV-Seveco-2

Cooperativa Valenciana de trabajo impulsada por dos mujeres –Eva Gomis y Carmina Mascarell- que tras perder su trabajo decidieron reorientar su carrera profesional pasando de la restauración y la producción de muebles hechos a mano a desarrollar un negocio orientado a la comercialización de productos ecológicos y orgánicos –Herbasana- y que, gracias a los conocimientos técnicos de sus integrantes, prevé el lanzamiento de una gama de formulaciones propias de barnices y pinturas 100% naturales. Un proyecto que se concibió con espacios de venta al público y la implantación paralela de un servicio de comercio electrónico que ha consolidado el proyecto.