Home

Empresa pionera en l’ofici de l’art de la seda Valenciana, amb una trajectòria de sis dècades i tres generacions, que s’ha consolidat com un dels majors productors de teixits a Espanya, i especialment en sedes dedicades a la indumentària regional. Els seus fundadors, Luis Vives i José Marí, van començar creant una petita empresa en els anys ’50, convertint-la més tard en la societat actual junt a Manuel Aznar, Vicente Bayot i Jaime García. Des de l’any 1999, l’empresa recupera la fabricació tradicional de Espolines. Guardonada amb el Premi d’Artesania 2010 de la Càmera de València. Presenten tres peces de teixit espolinado realitzat en ordit de seda –‘Espolín San Fernando’, ‘Espolín Mediterrani’ i ‘Espolin Luis XV’- tots ells amb tres caps i amb una densitat de 98 fils per cm, en un ample de teler de 54 cm i amb 5.320 fils.

n15-pacv16-vivesymari-1

Firma pionera en el oficio del arte de la seda Valenciana, con una trayectoria de seis décadas y tres generaciones, que se ha consolidado como uno de los mayores productores de tejidos en España, y especialmente en sedas dedicadas a la indumentaria regional. Sus fundadores, Luis Vives y José Marí, empezaron creando una pequeña empresa en los años ’50, convirtiéndola más tarde en la sociedad actual junto con Manuel Aznar, Vicente Bayot y Jaime García. Desde el año 1999, la empresa recupera la fabricación tradicional de Espolines. Galardonada con el Premio de Artesanía 2010 de la Cámara de Valencia. Presentan tres piezas de tejido espolinado realizado en urdimbre de seda –‘Espolín San Fernando’, ‘Espolín Mediterráneo’ y ‘Espolin Luis XV’- todos ellos con tres cabos y con una densidad de 98 hilos por cm, en un ancho de telar de 54 cm y con 5.320 hilos.

n15-pacv16-vivesymari-3

 

Advertisements