Home

Setena generació d’una família compromesa amb l’artesania tradicional. Entre els seus reconeixements destaca el primer premi en el certamen Forinvest 2015 i les seves nominacions a éstos premis. Té obra tant de caràcter religiós com peces d‘alfareria tradicional amb fang roig, o peces de gres. Presenta un ‘Alfabeguer’ inspirat en la ceràmica tradicional de Manises del segle XVIII, però amb innovacions formals, emprant la proporció áurea, així com en la decoració, amb detalls pegats com a cordons, ocells i flors. Esta peça inclou ornamentació, sanefes i flors extretes de l’ideari particular de l’autor, creant un estil propi i reconegut al llarg dels seus quaranta anys de professió. Els colors emprats són el blau cobalt, groc, taronja, verd i manganès.

          n15-pacv16-peperoyo-1

Séptima generación de una familia comprometida con la artesanía tradicional. Entre sus reconocimientos destaca el primer premio en el certamen Forinvest 2015 y sus nominaciones a éstos premios. Cuenta tanto con obra tanto de carácter religioso como piezas de alfarería tradicional con barro rojo, o piezas de gres. Presenta un ‘Alfabeguer’ inspirado en la cerámica tradicional de Manises del siglo XVIII, pero con innovaciones formales, empleando la proporción áurea, así como en la decoración, detalles pegados como cordones, pájaros y flores. Esta pieza incluye ornamentación, cenefas y flores extraídas del ideario particular del autor, creando un estilo propio y reconocido a lo largo de sus cuarenta años de profesión. Los colores empleados son el azul cobalto, amarillo, naranja, verde y manganeso.

Advertisements