Home

Es va iniciar aprenent tècniques de cistelleria en espart i altres fibres naturals a l’Ecomuseo de la Civitta Palustre d’Itàlia; i amb Lois Walpole, de Regne Unit; el professor i investigador Carlos Fontales; o el mestre Joan Farré, així com en el Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. En 2007, crea la seva pròpia marca Artespart, amb la que evoluciona les tècniques d’ordit i producció de l’espart treballant per a dissenyadors com Miriam Ponsa, Sanserif Creatius o Encerta PT. Presenta ‘Kvadrata’, una cistella de forma quadrada amb una base muntada en creu i dues petites rosteixes laterals, realitzada amb la tècnica del trenat. L’originalitat de la vora radica en la composició que s’ha fet amb la xapa de fusta i el cosit amb la tireta de canya. Un objecte tradicional amb una estètica contemporània i basada en la tècnica de la ‘llata’.

n15-pacv16-artespart-2

Se inició aprendiendo técnicas de cestería en esparto y otras fibras naturales en  el Ecomuseo de la Civitta Palustre d’Italia; y con Lois Walpole, de Reino Unido; el profesor e investigador Carlos Fontales; o el maestro Joan Farré, así como en el Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. En 2007, crea su propia marca Artespart, con la que desarrolla las técnicas de urdimbre y producción del esparto trabajando para diseñadores como Miriam Ponsa, Sanserif Creatius o Acierta PT. Presenta ‘Kvadrata’, una cesta de forma cuadrada con una base montada en cruz y dos pequeñas asas laterales, realizada con la técnica del trenzado. La originalidad del borde radica en la composición que se ha hecho con la chapa de madera y el cosido con la tireta de caña. Un objeto tradicional con una estética contemporánea y basada en la técnica de la ‘llata’.