Home

Gravador elxà a l’aiguafort, format en la Facultat de Belles Arts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alacant), en l’Acadèmia d’Arts de Vilnius (Lituània) i en el Museu Estatal de les Arts de Nižnij Novgorod (Rússia). Des que va començar, ha realitzat quasi una desena d’exposicions en diversos països i ha estat seleccionat com a finalista en les dues edicions anteriors d’estos guardons. L’obra presentada este any és un linograbado a dues tintes, que es denomina ‘La sabateria de Manuel’ i realitzat mitjançant l’estampació de dues matrius de linòleum. Per al tallat s’han usat gúbies per a fusta, i una premsa o tórculo per a l’estampació en paper de gravat de les dues matrius en el mateix enquadrament, resultant una superposició de les tintes

n15-pacv16-hermesboj-1

Grabador al aguafuerte ilicitano, formado en la Facultad de BB AA de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), en la Academia de Artes de Vilnius (Lituania) y en el Museo Estatal de las Artes de Nižnij Novgorod (Rusia). Desde que se inició como artesano profesional ha realizado casi una decena de exposiciones en diversos países y ha sido seleccionado como finalista en las dos ediciones anteriores de los galardones presentes. La obra presentada este año es un linograbado a dos tintas, que se denomina ‘La zapatería de Manuel’ y realizado mediante la estampación de dos matrices de linóleo. Para el tallado se han usado gubias para madera, y una prensa o tórculo para la estampación en papel de grabado de las dos matrices en el mismo encuadre, resultando una superposición de las tintas.