Home

(VEURE: finalistes Dona Artesana) A aquest categoria ha presentat ‘Llum i corda’, una làmpada decorativa que combina un sistema de díodes d’emissió de llum (Leds) que, gràcies a la gran resistència i la necessitat d’un corrent elèctric de molt baixa intensitat, emet llum de forma eficient i amb alt rendiment sense generar calor. La versatilitat d’aquesta peça que, a simple vista sembla una corda, li permet en condicions de baixa lluminositat actuar com una llum d’ambient, o bé com a sistema de senyalització -a manera de passamans-, rètol lluminós, delimitador d’espais, etc.

n15-pacv16-marifenavarro-2

(VER: finalistas Mujer Artesana) A este categoría ha presentado ‘Llum i corda’, una lámpara decorativa que combina un sistema de diodos de emisión de luz (Leds) que, gracias a sus gran resistencia y la necesidad de una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento sin generar calor. La versatilidad de esta pieza que, a simple vista parece una cuerda, le permite en condiciones de baja luminosidad actuar como una luz ambiente, o bien como sistema de señalización -a modo de pasamanos-, letrero luminoso, delimitador de espacios, etc.

Advertisements