Home

Empresa familiar creada por Francisco Escobar en 1993 que manté la seva raigambre tradicional enfront l’oferta de productes cárnics i derivats en les grans superfícies. Han potenciat la seva identitat centrant-se en elaborats casolans propis amb productes de primera qualitat, fomentant les degustacions setmanals i cuidant des de l’aroma natural de l’establiment -mitjançant herbes naturals- a la intensitat de la llum en funció dels productes i les hores del dia, per garantir una experiència sensorial completa. Este acostament al client els ha portat a integrar les xarxes socials en les seves accions promocionals i l’atenció via what’s app. L’objectiu és convertir-se en un model d’atenció i integració social, complint les més estrictes normatives de qualitat i gestió de residus.

n15-pacv16-carnesviver-2

Empresa familiar creada por Francisco Escobar en 1993 que mantiene su raigambre tradicional frente a oferta de productos cárnicos y derivados de las grandes superficies. Han potenciado su identidad centrándose en los elaborados artesanos caseros con productos de primera calidad, fomentando las degustaciones semanales y cuidando desde el aroma natural del establecimiento -mediante hierbas naturales- a la intensidad de la luz en función de los productos cárnicos y las horas del día, para garantizar una experiencia sensorial completa. Este acercamiento al cliente les ha llevado a integrar las redes sociales en sus acciones promocionales y la atención vía what’s app. El objetivo es convertirse en un modelo de atención e integración social, cumpliendo las más estrictas normativas de calidad y gestión de residuos.