Home

El portal d’artesania feta a Espanya ‘Manos es más’ ofereix des d’ara un nou espai en el seu web perquè artesans i artesanes puguen promocionar i oferir els seus cursos, tallers, xarrades o workshops.

Segons els responsables del portal on line, es tracta d’una oportunitat per a seguir potenciant els llaços entre professionals dels oficis artesans amb els nous consumidors d’artesania i amants del Do-It-Yourself (DIY). Els usuaris que aterren en la web de ‘Manos es más’ cerquen productes especials realitzats a mà, valoren el treball artesanal i possiblement estiguen interessats a aprendre dels millors.

Aquest marketplace és un punt de trobada en el qual els artesans poden promocionar les seues accions orientades a la conservació i difusió del seu ofici, i on el consumidor va a poder accedir a un directori especialitzat o consultar els cursos de la seua zona.

Advertisements